Světový den digitální archivace

Světový den digitální archivace!
2. listopad 2023 je Světový den digitální archivace!

Oslavte s námi a dalšími paměťovými institucemi po světě Světový den digitální archivace #WDPD2023.

Digitální informace nás obklopují, komunikujeme díky nim, ovlivňují řadu oblastí lidské činnosti. Jsou extrémně závislé na použitých technologiích a jejich dlouhodobé uchovávání může být velmi problematické.

Digitální archivy a digitální knihovny mají know-how, jak digitální informace od původců získat, uchovat a zpřístupnit.

Seznam akcí, které proběhnou, je dostupný na stránce Digital Preservation Coalition.

 

 

NARP

 

portal.nacr.cz