Z fondů Knihovny Národního archivu – Knihovna Rodopisné společnosti

Rodopisná společnost československá v Praze byla založena 13. března 1929. Jejím cílem bylo sdružovat odborné i laické badatele v oblasti genealogie a podporovat rozvoj vědeckého rodopisu. Předsedou byl zvolen senátor Emanuel Hrubý, jednatelem společnosti archivář PhDr. Antonín Markus.

Umístění knihovny do roku 2015

Umístění knihovny do roku 2015

Rodopisná společnost od roku 1929 vydávala Časopis rodopisné společnosti československé, který vycházel až do roku 1947 a odborné publikace z oblasti genealogie a rodopisu. Rodopisná společnost zanikla v roce 1949. Fond její knihovny byl uložen dlouhá léta v prostorách tehdejšího Archivu země České v Dejvicích.

Současný stav knihovny

Současný stav knihovny

V roce 2015 bylo 1220 svazků knihovny převezeno do budovy Národního archivu na Chodovci a seřazeno podle původních signatur Rodopisné společnosti. Spolu s fondem knihovny je v Národním archivu uchován také zbytek vlastní produkce Rodopisné společnosti, staré formuláře a výpůjční lístky. Na základě dochovaného seznamu knih knihovny Rodopisné společnosti z roku 1944 lze odhadovat původní rozsah knihovny přibližně na 1400 svazků.

Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1814

Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1814

Kromě základních rodopisných příruček, životopisů a pramenných knih obsahuje knihovna také publikace z oblasti historie, heraldiky, numismatiky, muzejnictví. Najdeme zde almanachy a kalendáře, výroční zprávy i historické a regionální časopisy. Většina publikací je psána česky a německy, několik svazků latinsky. Některé časopisy a ročenky jsou chorvatsky, polsky a maďarsky. Převážnou část fondu tvoří produkce z 1. poloviny 20. století, menší část pochází z 19. století. Nejstarší kniha z fondu knihovny Rodopisné společnosti je Gothaischer Kalender z roku 1814.