Odborní pracovníci 4. oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu zahajují přednášky pro laickou a odbornou veřejnost

Odborní pracovníci 4. oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu
zahajují přednášky pro laickou a odbornou veřejnost
ve Vlastivědném muzeu Jesenice

v rámci prezentace projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III)

spolek
Téma přednášek

21. 2. 2024 v 17:00 hodin

Roman Štér:

VOLYNŠTÍ ČEŠI NA ŽATECKU A PODBOŘANSKU

20. 3. 2024 v 17:00 hodin

Lenka Kločková:

ŽIVOTNÍ OSUDY EVANGELICKÉHO FARÁŘE JANA JELÍNKA VE SVĚTLE ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ

Vlastivědné muzeum Jesenice
Výstavní sál muzea, Mírové náměstí 15, 270 33 Jesenice