Atlas vláknin papíru

Autor: Hana Paulusová
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-134-8
Počet stran: 216
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
420,- Kč

Atlas vláknin papíru je unikátním shrnutím mnohaletých zkušeností autorky, získaných v rámci průzkumu archiválií restaurovaných v Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu a dalších institucích.

Poskytuje přehled více i méně běžných vláknin, se kterými se lze při práci s papírem v našich zeměpisných šířkách setkat.

Jednotlivé příklady jsou bohatě fotograficky dokumentovány a detailní je i popis prováděných analýz včetně upozornění na některá úskalí a omezení, se kterými je identifikace historických vláknin spojena.

Znalost vlákninového složení papíru může být významnou doplňkovou informací pro konzervátory, historiky, archiváře, výrobce papíru i pracovníky dalších oborů.

Napomáhá hlubšímu porozumění současnému stavu papíru a umožňuje predikci jeho dalšího stárnutí. Může být vodítkem při hledání vhodného způsobu konzervování, včetně výběru materiálu pro případné doplnění chybějících částí daného objektu.

V rámci mikroskopického rozboru je kromě určení druhu použitých vláken často možné získat i další zajímavé informace, související například se způsobem jejich zpracování, případně poškození.

Souhrn těchto informací se pak v některých případech může stát užitečným nástrojem i k upřesnění doby výroby papíru.