Paginae historiae 28/2, 2020

Kominterna

Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla letošního ročníku časopisu Paginae historiae.

Jedná se o monotematické číslo obsahující příspěvky, které zazněly na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu, dne 3. října 2019.

Nové číslo Paginae historiae si můžete objednat zde…