Komentované prohlídky výstavy České země uprostřed Evropy

V Národním archivu proběhla dne 13. září vernisáž výstavy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.

Při slavnostním otevření výstavy se ujmuli slova vedoucí Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., autorka předmluvy katalogu výstavy prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., PhDr. František Med, Ph.D. a vedoucí tajemník České komise pro UNESCO. Vernisáže se zúčastnila celá řada osobností z akademické obce a laické veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Autoři výstavy připravili i webové stránky výstavy 

a pro zájemce o exkurzi komentované prohlídky, na které je možné se přihlásit zde… 

Současně s výstavním projektem vznikl kritický katalog v české i anglické mutaci.

Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout ve výstavním sále v archivním areálu v Praze na Chodovci do 30. října 2022.