Archivy, moc, politika

Archivy, moc, politika

 

Národní archiv pořádá společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.–25. 11. 2022 konferenci Archivy, moc, politika. Dovolujeme si vás na tuto konferenci pozvat.

 

Archivy, moc, politika