DLM Forum Praha 2022

Ve dnech 6. – 9. 9. 2022 měl Národní archiv, za významného přispění Archivní správy MV, čest uspořádat v Praze DLM Forum, celoevropské setkání odborníků v oblasti správy dat a digitální archivace.

Jedná se o jedinečnou událost, jejíž hlavní část, členská konference DLM Forum (DLM program – PDF – 903 kB),

proběhla ve dnech 8. a 9. 9. v Kongresovém centru Praha, za přítomnosti nám. ministra vnitra Petra Vokáče a zástupců Evropské komise.

Bohatý program poskytl zástupcům z 21 zemí, včetně zástupců ukrajinských archivů, prostor pro diskuse a sdílení poznatků v oblasti standardizace, uchovávacích strategií, metod výběru a zpřístupňování archiválií za využití automatizace, umělé inteligence, blockchainových technologií a otevřených a propojených dat. Předvedeny byly připravované i již uskutečněné významné české i zahraniční projekty a 84 účastníků na místě a 60 on-line mělo možnost načerpat inspiraci pro další práci.

Součástí akce, která je spojená s předsednictvím ČR v Radě EU, byla i pracovní jednání expertních skupin E-ARKEAG Archiving by design.

DLM Forum

Dne 7. 9. 2022 proběhla v prostorách Národního archivu mezinárodní konference Geoforum (Program – PDF – 903 kB).

Jedná se o pracovní skupinu v rámci DLM Forum, která se hlouběji zabývá možnostmi a obtížemi spojenými s dlouhodobou archivací prostorových dat, digitálních map, formátovými otázkami a možnostmi zpřístupnění těchto datasetů veřejnosti.Vlastní program konference byl koncipován jako představení zajímavých projektů, technologií a informačních systémů pracujících s prostorovými daty v ČR zájemcům zapojených v DLM Forum, otevření otázek budoucích v podobě Building Information Management a technických dat a též i jako osvěta tvůrcům a uživatelům prostorových dat, že je zcela nezbytné se zabývat i otázkou ukončení životnosti těchto dat.

 

Soudě podle velice pozitivních ohlasů zahraničních i českých účastníků, lze akci, včetně doprovodných programů, hodnotit jako vskutku úspěšnou!