StB a opozice v regionech v letech 1988–1989

Dne 9. prosince 2019 se konala v rámci doprovodných programů k výstavě Havel na Hrad přednáška Libora Svobody StB a opozice v regionech v letech 1988–1989.

Libor Svoboda, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, ve své přednášce popsal organizační strukturu StB v regionech, specifika její činnosti včetně vzájemných vztahů mezi centrem a regiony.

Po téměř hodinové přednášce, kterou vyslechlo více než čtyřicet posluchačů, proběhla velmi zajímavá a podnětná diskuze.

Děkujeme tímto Liboru Svobodovi za nesmírně zajímavou přednášku na dosud velmi málo zmapované téma z naší novodobé historie.

 

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.