Členové Klubu občanů České republiky na Slovensku a Slováckého krúžku v Bratislavě

Dne 27. 9. 2019 Národní archiv navštívili  členové Klubu občanů České republiky na Slovensku v čele s dlouholetou předsedkyní tohoto spolku paní Janou Bratinkovou, Slováckého krúžku a Skaličané z Bratislavy. Hosty přivítala ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc. Následně shlédli výstavu „Velký malý muž – Milan Rastislav Štefánik v archivních dokumentech,“ kterou Národnímu archivu zapůjčili kolegové ze Slovenského národního archivu a  vyslechli přednášku Mgr. Jana Kouřimského o  přípravě výstavy. Následovala exkurze v badatelně a seznámení  s činností 6. oddělení Národního archivu, Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek, kterou hostům přiblížili PhDr. Lenka Kločková a Bc. Roman Štér. https://www.facebook.com/media/set/

Jako poděkování organizátorům zazpívali členové Slováckého krúžku lidovou píseň ze svého bohatého repertoáru.