Návštěva krajanů ze Švýcarska v Národním archivu

Dne 3. října 2019 došlo k prohloubení spolupráce mezi českými krajanskými spolky ve Švýcarsku a Oddělením fondů nestátní provenience a archivních sbírek. O různých aspektech předarchivní péče diskutovali na půdě Národního archivu s dr. Lenkou Kločkovou a s dr. Miroslavem Šeptákem členové Besedy Slovan Ženeva Jaroslav Havelka, Josef D. Beneš a Enrique Maturana, český diplomat Jan Kára a někdejší senátor a předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich. Pozitivní ohlas u hostů vyvolala návštěva restaurátorské dílny a depozitářů i dialog s ředitelkou Národního archivu dr. Evou Drašarovou.