Přednáška k výstavě „Od hadru k papíru. Haaseovi – podnikatelé, vizionáři, mecenáši“

Národní archiv zve na doprovodnou přednášku Soni Hrdličkové Krásové k výstavě „Od hadru k papíru. Haaseovi – podnikatelé, vizionáři, mecenáši“ ve čtvrtek 25. 4. 2024 v 16.30 hodin v přednáškovém sále Národního archivu.

Dne 3. dubna 2024 proběhla slavnostní vernisáž výstavy Od hadru k papíru. Haaseovi: podnikatelé, vizionáři, mecenáši. Tato výstava připomněla tiskařskou rodinu Haase von Wranau, která od konce 18. až do první poloviny 20. století vlastnila tiskárnu na Starém Městě pražském na Anenském náměstí (ve své době největší tiskárnu v habsburské monarchii) a papírnu ve Vraném nad Vltavou.

Výstava o 16 panelech mapujících historii rodu Haase a dějiny samotné papírny a tiskány (mj. tisky bankovek, poštovních známek, map nebo novin) byla připravena kolektivem autorů ze spolku Stará škola z Vraného nad Vltavou a poprvé instalována na podzim 2023 přímo v areálu vranské papírny. Instalace v Národním archivu realizovaná v rámci oslav jeho 70. výročí byla připravena ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze. Oba archivy prezentovaly originální dokumenty týkající se tématu výstavy ze svých fondů.

Výstava byla zahájena projevy ředitelů Národního archivu Milana Vojáčka a Státního oblastního archivu v Praze Karla Kouckého, kteří připomněli důležitost obou archivů pro bádání v oblasti hospodářských, politických a kulturních dějin. Soňa Hrdličková Krásová ze spolku Stará škola pak promluvila nejen o ideji samotné výstavy, ale i o významu rodu Haase pro české dějiny.

Výstavu slavnostně otevřel emeritní generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni Lorenz Mikoletzky, vnuk posledního majitele staroměstské tiskárny Maximiliana Haaseho (1873-1940).

Lorenz Mikoletzky pronesl ve stejný den v Národním archivu rovněž odbornou přednášku na téma Rakouský státní archiv ve Vídni – historie a tradice, ve které shrnul dějiny ústředního rakouského archivu od 18. století dodnes a zdůraznil jeho význam jako klíčové instituce uchovávající více než 250 bkm archiválií k evropským dějinám od středověku do 20. století. Přednášky se zúčastnila vedle celé řady představitelů archivní i historické obce také velvyslankyně Rakouské republiky v Praze Bettina Kirnbauer.

Výstava je otevřena do 26. dubna 2024 ve všední dny od 9 do 18 hodin.