Mezinárodní konference – Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. září 2020 proběhla v Kinosále Národního archivu dle přísných hygienických pravidel stanovených Odborem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra mezinárodní konference připravená ve spolupráci Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a Národního archivu za finanční podpory Strategie AV 21. Konference se zabývala mezinárodními i československými aspekty poválečných krizí, problémy a vývojem společnosti v prvních letech po skončení první světové války. Vedle českých a slovenských badatelů vystoupili i mezinárodně uznávaní vědci z Polska. Další zájemci o účast z Běloruska, Maďarska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny se s ohledem na mezinárodní hygienickou situaci nemohli prezenčně zúčastnit. Zkoumány byly mezinárodní aspekty poválečného vývoje s detailnějším pohledem na střední Evropu, konkrétně Československo, Maďarsko, Polsko a Rakousko a jejich vztahy k Praze a popřípadě k dalším sousedům (například polsko-sovětská válka) a pochopitelně proměny společnosti, například v souvislosti s postavením žen v poválečném Polsku. Detailnější pohled byl věnován vývoji v Rakousku, Československu, reakci československé levice na poválečný chaos, umělecké reflexi poválečného vývoje, jakož i prosazování československé státní správy na Slovensku a Podkarpatské Rusi, včetně zdravotního a bezpečnostního hlediska.