Historická fotografie 2022

Historická fotografie 2022 přináší v recenzované části dějiny fotografické sbírky obrazárny Moravského zemského muzea, poté nás seznamuje s fotografiemi s národopisnou tematikou ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov z let 1913–1915, dále se věnuje historickému a chemicko-technologickému průzkumu portrétu Františka Ladislava Riegra, údajně z roku 1836.

Čtvrtý článek je věnován gumotisku.

Mezi nerecenzovanými příspěvky nalezneme životopisnou vzpomínku na fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka, představení fotografických alb horšovskotýnského geometra Franze Macha dokumentující každodennost první světové války, dále informaci o letošním dni otevřených dveří tachovského okresního archivu na téma fotoateliérů zdejšího okresu, shrnutí osudů Národního muzea fotografie a konečně přiblížení výuky ochrany a restaurování fotografií na Katedře restaurování VŠVU v Bratislavě.

Časopis uzavírají recenze na výstavu a nedávno vyšlé publikace.

 

HF 2022

Nové číslo Historické fotografie si můžete objednat zde…

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE 2022