Návštěva srbských archivářů v Národním archivu

Dne 23. 10. 2019 navštívil Národní archiv ředitel Archivu Vojvodiny v Novem Sadu Dr. Nebojša Kuzmanović společně s kolegy Kristijanem Obšustem a Vladimirem Mučibabićem. Při setkání s ředitelkou Národního archivu PhDr. Evou Drašarovou, CSc., dalšími zástupci Národního archivu a vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK doc. PhDr. Ivanou Ebelovou, CSc., bylo jednáno o budoucí spolupráci srbské a české strany, zejména v oblasti vědeckého výzkumu, studijních a výměnných pobytů, digitalizace, konzervace a restaurování archiválií. Po jednání následovala exkurze po Národním archivu.