České země uprostřed Evropy

V Černínském paláci proběhla dne 26. října 2022 vernisáž putovní výstavy České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.

Při slavnostním otevření výstavy se ujmuli slova ředitel Odboru veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR Ing. Jan Bondy, zástupkyně oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu PhDr. Lenka Kločková a autoři výstavy. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných osobností z Ministerstva zahraničních věci ČR.

České země uprostřed Evropy České země uprostřed Evropy České země uprostřed Evropy České země uprostřed Evropy České země uprostřed Evropy