Informační list č. 12/2023

 

V Informačním listu zejména shrnujeme (s odkazy na příslušná místa v internetu) problematiku novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., nového národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a atestací elektronických systémů spisové služby.

Informační list se také věnuje změnám v datovém balíčku SIP pro skartační řízení v souvislosti s uvedenou novelou národního standardu.

Akcentována je problematika převodu datových formátů (formátová pravidla) a Informační list přináší mimo jiné stanovisko Ministerstva vnitra k problematice autorizované konverze a převodu dokumentů v souvislosti s výkonem spisové služby.