Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu/The European Holocaust Research Infrastructure

V roce 2023 se Národní archiv stal partnerskou institucí českého národního uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu (EHRI).

V rámci EHRI uspořádal Spolkový archiv v Berlíně-Lichterfelde ve dnech 10. až 15. září 2023 mezinárodní seminář s názvem „Aktenkunde des Holocausts“, jehož cílem bylo poskytnout hlubší úvod do práce s německými dokumenty týkajícími se holocaustu.

Seminář byl určen zejména archivářům ze střední, jižní a východní Evropy, dále badatelům a pracovníkům paměťových institucí a dokumentačních center, kteří mají co do činění s německými archiváliemi z období let 1933 až 1945.

Na semináři se sešlo 12 vybraných uchazečů z Německa, Izraele, České republiky, Švýcarska, Srbska, Spojených států amerických a Rakouska, mezi nimiž byla i Mgr. Monika Václavíková, koordinátorka projektu EHRI v Národním archivu.

Mezi hlavní přednášející patřili archiváři spolkového archivu, zejména Dr. Nicolai M. Zimmermann a Dr. Tobias Hermann.

Online kurz Aktenkunde des Holocausts 

 

Aktenkunde des Holocausts Aktenkunde des Holocausts Aktenkunde des Holocausts