Zemědělsko-lesnický archivář a historik.

Na paměť PhDr. Miloslava Košťála

Publikace z volné řady věnované významným osobnostem zemědělského archivnictví a agrární historiografie. Publikace přináší celkem 10 studií Miloslava Košťála (1925–2018), významného archiváře a historika, dlouholetého vedoucího děčínského archivu, odborníka na archivnictví, dějiny správy a dějiny zemědělství.

Publikaci si můžete objednat zde.