O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV


Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV
Pozvánka na výstavu: Listinný poklad Karla IV (PDF - 4 MB) Více   »

 Podrobnější info   »On-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000

  Digitalizované mapy jsou zpřístupněny pomocí jednoho z výstupů projektu – Virtuální mapové sbírky: Naleznete je: zde a zde .

Více info o projektu naleznete zde.
DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Jaroslav Janda - Moje vzpomínky na světovou válku 1914 - 1918

Jaroslav Janda, původně rakousko-uherský voják zdravotní služby opětovně povolaný do 1. světové války, prošel frontou v Srbsku a přežil strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska do tehdejší Porty Valony (Vlore), cestu lodí na Asinaru a pobyt v několika zajateckých táborech ve Francii. Po vstupu do sboru českých dobrovolníků-legionářů se zúčastnil výcviku a následně i bojů u Vouziers a Terronu jako vojín 2. praporu 22. pěšího pluku střelců. J. Janda sepsal originální a autentické vzpomínky, obsahující zkušenosti, dojmy a poznatky z války a ze života v různých evropských zemích. Více.
Nový Knihovní řád

Dne 1. června 2016 vstoupí v platnost nový Knihovní řád Národního archivu.

Více   »
Pamětní knihy (nejen) železničních stanic byly zpřístupněny na internetu

Národní archiv zveřejnil prostřednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovaný archivní soubor Sbírka staničních kronik. Při této příležitosti se konal 10. března 2016 v Národním archivu seminář, který představil nejen digitalizaci, ale také fenomén železničních pamětních knih.

 Více   »


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008