O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Zemřel PhDr. Jaroslav Vrbata


Jaroslav Vrbata, 29. 4. 1937 – 2. 5. 2016 Národní archiv obdržel smutnou zprávu, že dne 2. 5. 2016 zemřel po delší těžké nemoci jeho bývalý ředitel PhDr. Jaroslav Vrbata.
Dr. Vrbata pracoval ve Státním ústředním archivu v Praze v letech 1961–1993 (v letech 1962–1970 jako vedoucí II. oddělení a v letech 1970–1991 jako ředitel archivu). Byl významnou osobností českého archivnictví 20. století, tvůrcem koncepce ústředního archivu a autorem rozsáhlého vědeckého díla zaměřeného především na metodologické otázky předarchivní péče a výběru archiválií. Čest jeho památce!


Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archívu

 

Oznamujeme všem badatelům, že v období od 1. do 26. srpna 2016 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 26. 4. 2016
PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.

Národní archiv se připojí k oslavám 700. výročí narození Karla IV. výstavou s názvem „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž bude veřejnosti předloženo ke shlédnutí několik originálních listin vzešlých z vůle Karla IV., většina z nich dosud nebyla veřejnosti nikdy představena.

Více   »
Pozvánka na XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016

Ve dnech 23.–26. května 2016 se v Opavě uskuteční v pořadí již 16. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.

Více   »
Pamětní knihy (nejen) železničních stanic byly zpřístupněny na internetu

Národní archiv zveřejnil prostřednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovaný archivní soubor Sbírka staničních kronik. Při této příležitosti se konal 10. března 2016 v Národním archivu seminář, který představil nejen digitalizaci, ale také fenomén železničních pamětních knih.

 Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008