O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ BADATELEN A ČÍTÁREN KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVUNárodní archivOznamujeme všem badatelům, že ve dnech 2. a 9. května 2014 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu

Unikátní výstava v Národním archivu

 

V měsíci září 2014 Národní archiv zpřístupní v hlavní budově v Praze 4 - Chodovci pod názvem „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“ vybraný soubor unikátních listin a dalších archiválií dokládajících Jiřího mírovou zahraniční politiku i jeho vládu v českých zemích. Návštěvníci mimo jiné uvidí přátelskou a spojeneckou smlouvu českého a francouzského krále z 18. 7. 1464, a také vzácný rukopis s vyobrazením krále Jiřího, pocházející z majetku jeho přímých potomků, minstrberských knížat.
DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Vernisáž výstavy Florencie a Toskánsko v Praze

Národní archiv srdečně zve na slavnostní prezentaci knihy Evy Gregorovičové „Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků“. Publikace obsahuje celkem 31 původních odborných studií založených na dosud neznámých a nevyužitých pramenech. Při této příležitosti bude rovněž zahájena výstava „Florencie a Toskánsko v Praze. Obrazy a dokumenty z Rodinného archivu toskánských Habsburků“. Průřezová výstava dokumentů z rodinného archivu toskánských Habsburků zpřístupňuje nejvzácnější dokumenty z období od 2. poloviny 18. století do počátku 20. století.

Prezentace knihy a zahájení výstavy se uskuteční dne 24. dubna 2014 v Italském kulturním institutu v Praze.

 Více   »
František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč

Monografie analyzuje ekonomické poměry rodiny předního českého politika 2. poloviny 19. století. Z této perspektivy se autor nejprve věnuje biografii Riegrovy rodiny, následuje detailní analýza fungování Riegrova velkostatku na Malči včetně problematického podnikatelského záměru s nově založeným cukrovarem.

 V další části je přiblížen význam malečského velkostatku pro Riegra a jeho rodinu s ohledem na jeho společenské postavení. Na závěr je na Riegrově příkladu sledován vztah politické a finančně-ekonomické sféry v době formování moderních elit v těchto oblastech.

Více   »
Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2013

- vydání dalšího ročníku elektronického bibliografického soupisu právě zpřístupněno na webových stránkách Národního archivu
Více   »


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008