O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Jiřina Švermová-Kopoldová: Deníček spojařky


Deníček spojařky Národní archiv publikoval další z unikátních dokumentů, které má ve své péči. Kniha Deníček spojařky představuje kritickou edici válečných zápisků Jiřiny Švermové (provd. Kopoldové), radistky a osvětové důstojnice u čs. voj. jednotky v SSSR. Autorka si od svého odjezdu na frontu na podzim 1943 do května 1945 pečlivě, byť jen stručně zapisovala události, jež se odehrály kolem ní. Jedná se o velmi osobitý pramen osobní povahy zaměřený především na každodenní život u čs. jednotky. Ediční přípravy knihy se ujala Alena Vitáková.
Reprodukce na badatelně.eu jsou dostupné

 

Po odstranění závady na diskovém poli jsou na stránce www.badatelna.eu jsou opět dostupné reprodukce archiválií. Omlouváme se za problémy způsobené jejich dočasnou nedostupností.DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Paginae historiae 23/2015

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel svého časopisu Paginae historiae. Stejně jako v minulých letech je jedno z čísel polytematické, druhé číslo monografické. Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků.

Více   »
Nový Badatelský řád Národního archivu

Od 1. září 2015 vstupuje v platnost nový Badatelský řád Národního archivu a také Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem.

Badatelský řád   »
Sazebník   »
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ BADATELEN A ČÍTÁREN KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU

Oznamujeme badatelům, že v období od 24. prosince do 31. prosince 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny. Dne 23. prosince 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu otevřeny do 11-ti hodin.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 5. 10. 2015

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008