O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Paginae historiae 2014


Paginae historiae 2014
Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku svého časopisu Paginae historiae. První číslo přináší celkem 7 studií a 4 materiálové texty, v dalších rubrikách je zastoupena zpráva o činnosti archivu za rok 2013, analýza archivních knihoven nebo řada recenzí odborné literatury. Ze studií je možné upozornit na putování za nejstarší listinou z roku 1322 uloženou ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Lucie Neužilová – Jan Vojtíšek), biografii piaristy Gliceria Landrianiho (Václav Bartůšek, Libuše Váňová), rozbor knížek lidového čtení z přelomu 18. a 19. století (Vladimír Lukášek), rozbor habsburského rodinného statutu (Michaela Žáková), představení snahy o zřízení německé obchodní školy v Praze (David Hubený) a správní studii týkající školské správy v okresech Snina a Medzilaborce v meziválečném období (Mária Novosádová).

Více   »

Pozvánka na výroční konferenci pobočky České informační společnosti při Národním archivu

 

Pobočka České informační společnosti zve na svoji výroční konferenci, která se koná ve čtvrtek 24. února 2015 v 10.30 hodin v Sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví na Strahově.

Pozvánka

Přihláška

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Historická fotografie 2014

Letošní sborník přináší čtenáři rozmanité pohledy na úlohu fotografie a její praktické využití. Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších. Stalo se již tradicí, že sborník představuje významné fotografické soubory uložené v paměťových institucích, ročník 2014 informuje o fotografiích dokumentujících stavební rozvoj Pelhřimova, historických fotografiích uložených v Archivu města Brna a také Ostravy – Mariánských Hor a Michálkovic na počátku 20. století. Poněkud netradiční pohled přináší článek o vývoji mužské intimity ve fotografii. Četné recenze seznámí čtenáře s uplynulým děním – fotografických výstavách a publikacích. V roce 2014 byl SHF zařazen na seznam recenzovaných periodik.

Sborník je možné zakoupit v badatelně Národního archivu nebo v Technickém muzeu v Brně. Cena 160,-Kč

Více   »
Jan, ŽUPANIČ – Michal, FIALA – Pavel, KOBLASA, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra.

Erbovní listiny, Praha 2014, 1047 s.

Národní archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem hlavního města Prahy, Státním oblastním archivem v Praze a Rakouským státním archivem (Österreichisches Staatsarchiv) vydal v rámci projektu Grantové agentury České republiky rozsáhlou edici erbovních a nobilitačních listin doprovázenou bohatou obrazovou přílohou. Úvod se věnuje dějinám a rozboru tzv. šlechtického archivu c. k. ministerstva vnitra ve Vídni, který je uložen v Národním archivu a v Rakouském státním archivu, dále pak procesu udílení šlechtictví a povyšování obcí na města na území Rakousko-Uherska. Vlastní ediční část obsahuje přepisy erbovních listin Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea. Ve stejné části se nacházejí rovněž texty konceptů k udílení či polepšení městských a církevních znaků v českých zemích.

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectvích za 1.490,- Kč.
Informativní přehled č. 35

 

- bibliografický soupis elektronicky zpřístupněn na webových stránkách Národního archivu
Více   »


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008