O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.


Paginae historiae 2014
Výstava je věnována připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Kde: Národní archiv, Archivní 4, 
Praha 4
 Kdy: 26. – 30. června 2015

Šlechtici Českého království protestují u kostnického koncilu proti tomu, že bez prokázání viny, jen na základě falešných žalob a udání, odsoudil a krutou smrtí potrestal mistra Jana Husa, na potupu Českého království a Moravského markrabství. Vyznávají, že Hus byl dobrý, spravedlivý a pravověrný muž. Ohrazují se proti pomluvám o šíření kacířských bludů v uvedeném království a markrabství a zavazují se hájit zákon Kristův a jeho oddané kazatele „až do vylití krve“. (Přivěšeno 100 pečetí.)
NA, faksimile. Majitel originálu: The University of Edinburgh - Edinburgh University Library.

Více   »

Pozvánka na výroční konferenci pobočky České informační společnosti při Národním archivu

 

Pobočka České informační společnosti zve na svoji výroční konferenci, která se koná ve čtvrtek 24. února 2015 v 10.30 hodin v Sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví na Strahově.

Pozvánka

Přihláška

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
K návrhu zákona

Dne 27.11.2014 byl odeslán Ústavnímu soudu České republiky dopis, kterým se Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní oblastní archiv v Třeboni, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě, Archiv hl. m. Prahy, Archiv města Plzně, Archiv města Ústí nad Labem, Archiv města Brna vyjádřily k návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Vzhledem k závažnosti možných dopadů očekávaného nálezu Ústavního soudu do činnosti archivů dáváme toto naše vyjádření k dispozici.

Více   »
Paginae historiae 2014

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku svého časopisu Paginae historiae. První číslo přináší celkem 7 studií a 4 materiálové texty, v dalších rubrikách je zastoupena zpráva o činnosti archivu za rok 2013, analýza archivních knihoven nebo řada recenzí odborné literatury. Ze studií je možné upozornit na putování za nejstarší listinou z roku 1322 uloženou ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Lucie Neužilová – Jan Vojtíšek), biografii piaristy Gliceria Landrianiho (Václav Bartůšek, Libuše Váňová), rozbor knížek lidového čtení z přelomu 18. a 19. století (Vladimír Lukášek), rozbor habsburského rodinného statutu (Michaela Žáková), představení snahy o zřízení německé obchodní školy v Praze (David Hubený) a správní studii týkající školské správy v okresech Snina a Medzilaborce v meziválečném období (Mária Novosádová).

Více   »
Výběrové řízení na funkci vedoucí/ho oddělení knihovny

 

Národní archiv vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího oddělení knihovny. Předpokládaný nástup 1. 5. 2015.
Více   »


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008