O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Záchrana a zpřístupnění fotografií Alexandra Paula


Alexandr Paul, fotograf
Dne 15. října 2014 uloží Národní archiv do svých speciálně klimatizovaných depozitářů první část negativů, jejichž autorem je významný český fotograf Alexandr Paul.

Tisková konference Tisková konference u příležitosti předání archivu Alexandra Paula se koná 15. 10. 2014 v 11 hodin v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 4, 149 00 Praha 4. Žádosti o akreditaci zasílejte na kontaktní e-mail iveta.mrvikova@nacr.cz


Tisková zpráva   »
Příloha   »

Konference u příležitosti 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě

 

Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním archivem pořádají ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 konferenci u příležitosti 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě. Konference je určena pedagogům, studentům, odborné i laické veřejnosti. Na konferenci je třeba se přihlásit.

Program

Přihláška

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

IX. ročník KONFERENCE CNZ 2014 s podtitulem „Ukládání elektronických dokumentů – praxe vs. teorie“

Bližší informace o obsahové stránce odborné konference vám zasíláme v přiložené pozvánce. Na základě zkušeností z předchozích ročníků doporučujeme včasnou registraci. Elektronický přihlašovací formulář je k dispozici na adrese

Více   »
Kontrola spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému

Ministerstvo vnitra zveřejnilo metodiku, pomocí které je možné ověřit základní povinnosti při výkonu spisové služby prostřednictvím elektronického systému spisové služby. Tato metodika bude zároveň sloužit pro kontrolu (zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád) u původců ze strany správních úřadů na úseku archivnictví, tedy i Národního archivu.

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců naleznete zde.
UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE

Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu čl. 2 odst. 5 . Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače www.badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008