O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.


Jan Hus
Výstava je věnována připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Kde: Národní archiv, Archivní 4, 
Praha 4
 Kdy: 26. – 30. června 2015


Doprovodné akce:
Přednášky PhDr. Denka Čumlivského
Kdy: pátek 26.6. v 16 hodin
neděle 28.6. ve 14:30 hodin


Litoměřický graduál, jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území České republiky bude poutavým exponátem výstavy.
Monumentální kališnický graduál o váze téměř 60 kg, šířce 55, délce 76,5 a výšce 28 cm vznikl před rokem 1517. Jeho výzdoba představuje vrchol závěrečného období knižního malířství doby jagellonské v Čechách.
Před vystavením bude šetrně restaurován. Restaurátorské zásahy však budou minimalizovány a směřovány převážně k zajištění barevné vrstvy bohatě iluminované výzdoby, proti jejímu dalšímu opadávání. Nezbytné bude doplnění ztracených prvků kování. Restaurátorské práce budou probíhat v oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu. Exponát zapůjčil do Národního archivu Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Litoměřice.

Více   »

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archivu

 

Dne 25. června 2015 bude badatelna a čítárna knihovny v Praze na Chodovci otevřena pouze do 12-ti hodin.

Dále oznamujeme badatelům, že v období od 3. do 21. (23.)srpna 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 13. 4. 2015

 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivuDALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Národní archiv zpřístupnil on-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000,

a to prostřednictvím jednoho z výstupů projektu – Virtuální mapové sbírky.Více   »
Národní archiv hledá archiváře
Požadavky:

- SŠ, VŠ vzdělání všeobecného nebo humanitního směru (absolvování archivního kursu výhodou)
- znalost zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a příslušných prováděcích předpisů
- znalost Badatelského řádu Národního archivu
- rutinní ovládání práce na PC (běžně dostupný SW)
- jazykové znalosti výhodou
- pečlivost, spolehlivost, přesnost
- komunikativnost a příjemné vystupování

Více   »
Nová metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008