Lepidlo Evacon-R™

Vlastnosti lepidla Evacon-R™

V roce 2003 byly ve Výzkumné laboratoři 10. oddělení Národního archivu porovnávány vlastnosti několika průmyslově vyráběných lepidel, určených pro knihařské a kartonážní práce (Akrylep 545×1, Akrylep 545×2, Duvilax BD20 a Planatol Elasta). Cílem bylo zjistit, zda se jedná o materiály dlouhodobě stálé, a zda běžné archiválie nejsou při dlouhodobém nepřímém kontaktu s nimi vystaveny riziku poškození. Na trhu jsou od té doby dostupné také kašírované kartony a lepené krabice, při jejichž výrobě bylo použito lepidlo Evacon-R™, a proto byl stejným testům podroben také tento produkt.

Je možné konstatovat, že během testování lepidla Evacon-R™ nebyly zjištěny žádné vlastnosti, které by z hlediska konzervace bránily jeho používání pro kašírování materiálů určených pro výrobu ochranných obalů archiválií a běžné kartonážní práce. Přestože v průběhu umělého stárnutí, a to především stárnutí ve vlhké atmosféře, podléhá měřitelným degradačním změnám, tyto změny nejsou z praktického hlediska významné a jsou menší nebo srovnatelné se změnami pozorovanými u ostatních testovaných lepidel. Teoretickou výhodou je rozpustnost filmů adheziva ve vodě, a s tím související snadná reverzibilita lepených spojů.

Vlastnosti lepidla Evacon-R™ (PDF – 707 kB)