Pečeť a pečetidlo zemského soudu

Play Video

Zemský soud ověřoval vydané písemnosti pečetí. Vyobrazení svatého Václava,
hlavního patrona Čech, propůjčovalo pečeti nejvyšší autoritu. (PDF – 336 kB)

Pečetidlo zemského soudu Českého království, 13. stol., NA, Typáře, inv. č. 340

Pečeť zemského soudu Českého království,
13. stol., NA