1918, listopad

Půjčka národní svobody, 1918, 5. listopad, Praha, NA, PMR, č. 10, kart. 4164

Zápis o I. schůzi ministerské rady, 1918, 14. listopad, Praha, NA, PMR, kart. 4029

Návrh zákona, který měl zajistit finanční podporu pro budoucí fungování orgánů a institucí československého státu. (PDF – 344 kB)

Zákonem Národního výboru ze dne 13. listopadu byla přijata prozatímní ústava, připravená právníkem Alfrédem Meissnerem. (PDF – 344 kB)

První vládě tzv. všenárodní koalice, která měla šestnáct členů, předsedal národní demokrat Karel Kramář. (PDF – 2,5 MB)

Návrh zákona o prozatímní ústavě, 1918, 13. listopad, NA, PMR, č. 14, kart. 4164