1972, 26. leden

Letecká nehoda jugoslávského letadla YU-AHT u České Kamenice

Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm–Kodaň–Záhřeb–Bělehrad.

Souhrnná zpráva Státní letecké inspekce o šetření příčin letecké nehody, NA, ÚCL, karton 84, sg. 2/1972

Anglický výtah ze souhrnné zprávy zaslaný Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO, NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972

Vyšetřování nehod v oblasti civilního letectví nad územím Československa po roce 1945 patřilo do působnosti Ministerstva dopravy. Se vznikem Státní letecké správy v roce 1958 se vytvořila pro tuto činnost zvláštní skupina a začalo se používat pro šetření metodiky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Vyšetřování prováděla komise, jejímž předsedou byl u nejzávažnějších nehod ředitel odboru pro civilní letectví (Federálního) ministerstva dopravy a členy odborníci z oblasti letectví, bezpečnosti (státní i veřejné) atd. Jednotlivé skupiny komise shromažďovaly relevantní důkazní materiál, expertizy, fotodokumentaci. Výsledkem práce pak byla Souhrnná zpráva o šetření. Zde je uvedena v pracovní verzi Státní letecké inspekce (oficiální zprávu vydanou Federálním ministerstvem dopravy nelze bez poškození skenovat).

Návrh předběžné zprávy o šetření – letový prostor v době nehody: zpráva a radarové snímky, NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972

Základní informací pro práci komise byly vždy data řízení letového provozu. V tomto případě byly klíčové oblasti monitorované středisky Cottbus a Praha, po ztrátě spojení byly do sledování zapojeny i vojenské orgány řízení letového provozu. Snímek č. 7 zobrazuje okamžik výbuchu na radaru oblastního řízení letového provozu Cottbus.

Situační plán havárie letadla 1:10 000, příloha dokumentace o ohledání osobních věcí obětí. Federální ministerstvo vnitra, Odbor vyšetřování StB Ústí nad LabemSituační plán havárie letadla 1 : 10 000, příloha dokumentace o ohledání osobních věcí obětí. Federální ministerstvo vnitra, Odbor vyšetřování StB Ústí nad Labem, NA, ÚCL, karton 83, sg. 2/1972

Pro jednotlivé úseky šetření byly zhotovovány orgány ministerstva vnitra samostatné zprávy a expertizy. Vedle ohledání obětí a jejich věcí to byla zejména mechanoskopická expertiza trosek, která zjistila mimo jiné budík se stopami trhaviny.