Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví

Řešeno v letech 2020–2022 ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, vvi (vumop.cz) za podpory TACR-logo  Technologické agentury ČR (tacr.cz)programu ÉTA

Prostorová data jsou využívány k poznávání minulosti, současnosti a modelování budoucnosti. Zpravidla jsou určena geometrickým objektem a prostorovými vztahy s okolím (topologií), dále jsou založena na ortofotografiích, satelitních snímcích, snímcích z dronů, na databázích obsahujících informace o zeměpisné délce a šířce nebo také adresních bodech. Geografické informační systémy nám pak umožňují takováto data zpracovávat a získávat z nich geografické informace.

Projekt se zabýval způsobem trvalého uložení prostorových dat v digitálním archivu, výsledkem je metodika certifikovaná ASMV

Transformace digitálních prostorových dat pro účely trvalého uložení v digitálním archivu NARP– NARP (nacr.cz)