Exkurze v Národním archivu

Národní archiv nabízí vedle nahlížení do archiválií, vyhotovení archivních rešerší a dalších odborných činností také exkurze pro skupiny z řad zvídavé veřejnosti, pro studenty vysokých a středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Během exkurze se návštěvníci dozvědí stručné informace o poslání archivů a síti archivů ČR a seznámí se s činností Národního archivu.

Exkurze mohou být zaměřeny obecně na konkrétní archivní činnosti a související procesy (badatelna, knihovna, ukládání archiválií v depozitářích a parametry pro dlouhodobé uložení, případně také konzervace a restaurování, foto- a audiosoubory a digitalizační pracoviště) nebo na ukázky různých typů archiválií ke zvoleným tématům a časovým obdobím a na základy problematiky interpretace pramenů uložených v archivech.

Program je možné přizpůsobit návštěvníkům jak časově, tak obsahově.

Místo: Exkurze se mohou uskutečnit v následujících budovách Národního archivu (viz také dle témat):

 • Národní archiv Chodovec, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
 • Národní archiv Dejvice, Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6

Počet osob ve skupině: maximálně 20 (větší počet je možné rozložit do dvou skupin)

Věková skupina pro žáky a studenty: druhé stupně základních škol, střední školy, vysoké školy

Délka exkurze: dle dohody a tématu (obvykle 1,5–2  hodiny)

Obecné archivní exkurze

 • archivní činnosti, archiv jako paměťová instituce, badatelna, knihovna, ukládání archiválií v depozitářích a parametry pro dlouhodobé uložení
  V případě zájmu o obecnou archivní exkurzi vyplňte prosím formulář nebo napište na e-mail: radka.kubinova@nacr.cz, popř. volejte tel. + 420 974 847 292

Tematické exkurze

V případě zájmu o tematickou exkurzi vyplňte prosím příslušný formulář nebo napište na email dle témat:

 • Historie do roku 1918 — přednáška s prezentací a ukázka ukládání archiválií v depozitářích
  e-mail:  2na@nacr.cz, popř. volejte na tel. + 420 974 847 837
  Národní archiv Dejvice, Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6
 • Československé dějiny (1918–1992) — přednáška s prezentací a ukázka ukládání archiválií v depozitářích
  e-mail: 3na@nacr.cz, popř. volejte na tel. +420 974 847 288
  Národní archiv Chodovec, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
 • Digitalizace archiválií a digitální archiv
  e-mail: alena.kalova@nacr.cz, popř. volejte na tel. + 420 974 847 347
  Národní archiv Chodovec, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
 • Konzervace a restaurování archiválií
  e-mail: benjamin.bartl@nacr.cz, popř. volejte na tel. + 420 974 847 472
  Národní archiv Chodovec, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
 • Šlechtické archivy, osobní archivy, archivy spolků, mapy a plány, fotografické, filmové a zvukové archiválie
  e-mail: 4na@nacr.cz, popř. volejte na tel. + 420 847 396, 412
  Národní archiv Chodovec, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

Máme radost z Vašeho zájmu a těšíme se na Vaši návštěvu!