Protikorupční opatření

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 15. 12. 2015 č. 1057, jímž byla schválena koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, uveřejňujeme v souladu s kapitolou 2.2 informace o systému rozhodování. Mezi ně patří informace o struktuře služebního úřadu, kontakty na vedoucí a profesní životopis vedoucího služebního úřadu (PDF – 159 kB).

K provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Národní archiv zřizuje pro příjem oznámení:

  • adresu elektronické pošty: posta@nacr.cz
  • veřejně přístupnou schránku s označením „protikorupce“ umístěnou v sídle úřadu v Praze 4, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, v přijímací místnosti u vchodu do objektu,
  • funkci prošetřovatele — JUDr. Zdeňka Jindrová

Služební předpis, kterým se stanoví Interní protikorupční program v Národním archivu (PDF – 220 kB)

Kodex etických zásad pro archiváře (PDF – 232 kB)

Mapa rizik s čárovým kodem (PDF – 228 kB)

SP NMV Pravidla etiky státních zaměstnanců (PDF – 276 kB)