Zahraniční cesty pracovníků 2017

Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 27. 11. – 1. 12. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2017 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem studia archivních materiálů k dějinám habsburského rodinného majetku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 151 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., 27. 11. – 3. 12. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 27. listopadu až 3. prosince 2017 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Mgr. Jan Kahuda, Ph. D. za účelem za prvé: ediční přípravy pamětí Karla Kazbundy, za druhé: výzkumu k biografii Františka Ladislava Riegra.

Zpráva ze služební cesty (PDF – 164 kB)


Německo — Mainz, Mgr. Pavel Baudisch, 23. – 25. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 vykonal Mgr. Pavel Baudisch za účelem účasti na konferenci Akteure und Institutionen visueller Medien im [deutsch-]tschechischen Kontext.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 156 kB)


Německo — Bayreuth, Amberg, Mnichov, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D.,
21. – 24. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 21. až 24. listopadu 2017 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Pavel Dufek, Ph. D. za účelem: 1) Koordinace putovní výstavy Československo-německé hospodářské vztahy, závěrečné korektury její německé verze; bádání v archivních fondech pro účely připravovaném publikace, 2) dohledání dokumentů pro projekt Představitelé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava — oberlandráti (lexikon a edice).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF 187 – kB)


Bosna a Hercegovina — Sarajevo, BcA. Adéla Růžičková, Ing. Štěpán Urbánek, 20. – 24. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Bosny a Hercegoviny, kterou ve dnech 20. až 24. listopadu 2017 vykonali BcA. Adéla Růžičková a Ing. Štěpán Urbánek za účelem kontrolní návštěvy v rámci programu Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 948 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Lucie Neužilová, 20. – 21. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. až 21. listopadu 2017 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Lucie Neužilová za účelem účasti na mezinárodní konferenci „En route to a shared Identity. Perspectives, new sources and unknown networking groups in past and present on the History of Central Europe“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 175 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc., 5. – 9. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 9. listopadu 2017 vykonala PhDr. Eva Drašarová, CSc. za účelem výzkumu archiválií k Česko-německým vztahům na sklonku Habsburské monarchie — pokračování v ediční řadě Promarněná šance.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 168 kB)


Polsko — Toruň, Bydhošť, Mgr. Adam Zítek, 4. – 12. 11. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 4. až 12. listopadu 2017 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem výzkumu v polských archivech a seznámením se s působností polských archivů a archivní praxí.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 261 kB)


Španělsko — Madrid, Mgr. Jitka Křečková, PhDr. Alena Pazderová, 22. – 25. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Španělska, kterou ve dnech 25. až 25. října 2017 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a PhDr. Alena Pazderová za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a projektu CO:OP konaném v Madridu ve Španělsku ve dnech 23 – 25. 10. 2017.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 205 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., Mgr. Pavel Koblasa, 21. – 28. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Itálie, kterou ve dnech 21. až 28. října 2017 vykonali Mgr. Jan Kahuda, Ph. D. a Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu ve Státním archivu ve Florencii.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 184 kB)


Polsko — Varšava, Bc. Blanka Hnulíková, Kristýna Bímanová, DiS., 22. – 27. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 22. až 27. října 2017 vykonaly B. Blanka Hnulíková a Kristýna Bímanová, DiS. za účelem organizace a tvorby odborného workshopu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 2 MB), Příloha 1 (PDF – 70 kB),  Příloha 2 (PDF – 202 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph. D., 9. – 14. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 14. října 2017 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph. D. za účelem výzkumného průzkumu fondů Rakouského Státního archivu k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 161 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 22. 9. – 16. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Itálie, kterou ve dnech 22. září až 16. října 2017 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem za 1) výzkumu dokumentů v Archivio di Stato di Roma směrovaný k edici nunciaturní korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze 1592–1598; za 2) kontroly textů nunciaturní korespondence z let 1595–1596 ve Vatikánském archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty  (PDF – 187 kB)


Německo — Mnichov, Mikuláš Zvánovec, 1. – 8. 10. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 1. až 8. října 2017 vykonal Mikuláš Zvánovec za účelem výzkumného pobytu v těchto institucích: Bavorský státní archiv, Sudetoněmecký archiv, Collegium Carolinum Institut für Zeitgeschichte.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 140 kB)


Bosna a Hercegovina — Sarajevo, BcA. Adéla Růžičková, Ing. Štěpán Urbánek, 26. – 29. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Bosny a Hercegoviny, kterou ve dnech 26. až 29. září 2017 vykonali BcA. Adéla Růžičková a Ing. Štěpán Urbánek za účelem vykonání kontrolní návštěvy v rámci programu Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 871 kB)


Německo — Donaueschingen, Mikuláš Zvánovec, 17. – 27. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 27. září 2017 vykonal Mikuláš Zvánovec za účelem archivní rešerše v knížecím Fürstenberském archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 199 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. David Hubený, Ph. D., 10. – 15. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 10. až 15. září 2017 vykonal Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem přípravy výstavy a konference k Podkarpatské Rusi.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 143 kB)


Španělsko — Palma de Mallorca, PhDr. Eva Gregorovičová, 25. 8. – 23. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Španělska, kterou ve dnech 25. srpna až 23. září 2017 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci projektu GA ČR, reg. č. 16-25192S: Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915). Život a dílo vědce a cestovatele.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 389 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina, 18. – 22. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 18. až 22. září 2017 vykonal PhDr. Tomáš Kalina za účelem studia pramenů v Rakouském státním archivu k problematice poštovních tras v 19. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 159 kB)


Spojené království Velké Británie a Severního Irska — Londýn, Ing. Štěpán Urbánek, 31. 8. – 3. 9. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Anglie, kterou ve dnech 31. srpna až 3. září 2017 vykonal Ing. Štěpán Urbánek za účelem účasti na konferenci „CEROPLASTICS — International Congress on Wax Modelling“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 171 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Pavel Koblasa, 20. 8. – 25. 8. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 28. srpna až 25. srpna 2017 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu archivních fondů se vztahem ke správě císařských soukromých a rodinných statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 175 kB)


Španělsko — Madrid, Mgr. Libuše Holakovská, Ing. Benjamin Bartl Ph. D., 28. 6. – 2. 7. 2017

Zpráva ze zahraniční cesty do Španělska, kterou ve dnech 28. června až 2. července 2017 vykonali Mgr. Libuše Holakovská a Ing. Benjamin Bartl Ph. D. za účelem účasti na konferenci „CONGRESO INTERNACIONAL DE CEROPLÁSTICA/INTERNATIONAL CONGRESS ON WAX MODELLING“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 1 MB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 1. – 8. 7. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 1. až 8. července 2017 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci projektu GAČR reg. č. 16-25192S: Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 297 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková,
26. – 29. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 26. až 29. června 2017 vykonaly Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem zpřístupňování archiválií s osobními údaji (z totalitního období) a archivní pedagogika, prezentace totalitního období veřejnosti.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 205 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Karolína Šimůnková, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Zbyšek Stodůlka,
18. 6. 2017 – 20. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. až 20. června 2017 vykonali Mgr. Karolína Šimůnková, Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na konferenci pořádané Archivschule Marburg s názvem „Nicht nur Archivgesetze… Archivarinnen und Archivar auf Schwankendem rechtlichem Boden? Best Practice-Kollisionen-Perspektiven“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 192 kB)


Švýcarsko — Bern, PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. Zora Machková, 9. — 11. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 9. až 11. června 2017 vykonaly PhDr. Eva Drašarová CSc. a Mgr. Zora Machková za účelem účasti na slavnostním podpisovém aktu darovací smlouvy se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku na sjezdu Svazu konaném dne 10. 6. 2017 v Bernu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 193 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, 22. 5. – 2. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. května až 2. června 2017 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci projektu GA ČR reg. č. 16-25192S: Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 291 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Adam Zítek, 28. 5. – 4. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 28. května až 4. června 2017 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem studia materiálů ve vybraných fondech AAN, seznámení se s fungováním AAN a systémem uspořádání vybraných archivních fondů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 147 kB)


Estonsko — Tartu, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 28. 5. – 1. 6. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 28. května až 1. června 2017 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a projektu CO:OP.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 203 kB)


Slovensko — Martin, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., PhDr. Filip Paulus, ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th. D.,
22. – 25. 5. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 22. až 25. května 2017 vykonali PhDr. Jiří Křesťan, CSc., PhDr. Filip Paulus a ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th. D. za účelem aktivní účasti na odborné konferenci v rámci XXI. Archivních dnů Slovenské republiky pod názvem „Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôrazom na osobné fondy archivárov alebo Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?“

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 144 kB), příloha 1 (PDF – 300 kB), příloha 2 (PDF – 449 kB), příloha 3 (PDF –277 kB), příloha 4 (PDF – 1 MB)


Slovensko — Martin, Mgr. Libuše Holakovská, 10. – 12. 5. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 10. až 12. května 2017 vykonala Mgr. Libuše Holakovská za účelem účasti na konceferenci „Remeslo a kniha“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 151 kB)


Polsko — Gdaňsk, PhDr. Markéta Novotná, Ph. D., 8. – 11. 5. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 8. až 11. května 2017 vykonala PhDr. Markéta Novotná, Ph. D. za účelem účasti a vystoupení na mezinárodní interdisciplinární konferenci Historia — Interpretacja — Reprezentacja.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 189 kB), program a certifikát (PDF – 755 kB)


Malta — Rabat, doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, 3. – 6. 5. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Maltu, kterou ve dnech 3. až 6. května 2017 vykonal doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem účasti na konferenci 9th European Heads of Conservation.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 497 kB), příloha 1 (PDF – 640 kB), příloha 2 (PDF – 455 kB), příloha 3 (PDF – 8 kB), příloha 4 (PDF – 5 MB), příloha 5 (PDF – 3 MB), příloha 6 (PDF – 1 MB), příloha 7 (PDF –1 MB), příloha 8 (PDF – 635 kB), příloha 9 (PDF – 6 MB), příloha 10 (PDF – 4 MB), příloha 11 (PDF – 742 kB), příloha 12 (PDF – 106 kB), příloha 13 (PDF – 2 MB), příloha 14 (PDF – 2 MB), příloha 15 (PDF – 1 MB), příloha 16 (PDF – 2 MB), příloha 17 (PDF – 2 MB), příloha 18 (PDF – 726 kB)


Norsko — Oslo, Štěpán Urbánek, 2. – 6. 5. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Norska, kterou ve dnech 2. až 6. května 2017 vykonal Štěpán Urbánek za účelem účasti na mezinárodním symposiu asociace IADA s názvem From Generation to Generation — Sharing Knowledge, Connecting People.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 165 kB)


Německo — Drážďany, Mgr. Libuše Holakovská, Roman Straka, 24. – 25. 4. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 24. až 25. dubna 2017 vykonala Mgr. Libuše Holakovská a Roman Straka za účelem doprovodu dokumentů a kontroly výstavních podmínek u příležitosti výstavy „Skandal bei Hofe — Die Flucht der Luise von Toscana, Kronprinzessin von Sachsen“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 1 MB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tereza Pluskalová, 3. – 7. 4. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 3. až 7. dubna 2017 vykonala PhDr. Tereza Pluskalová za účelem provádění výzkumu na téma Strakova akademie ve fondech Ministerium des Inneren, Studienhofkommission, Familienakten a Familienarchiv Harrach Všeobecného správního archivu (Allgemeines Verwaltungsarchiv) Rakouského státního archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv Wien).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 144 kB)


Itálie — Siena, Mgr. Lucie Neužilová, 2. 4. – 8. 4. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 2. až 8. dubna 2017 vykonala Mgr. Lucie Neužilová za účelem účasti na týdenním semináři k digitálnímu zpracovávání edic středověkých manuskriptů „Digital edition of medieval manuscript“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 161 kB)


Švýcarsko — Basilej, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 27. 2. – 1. 3. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 27. února až 1. března 2017 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na zasedání pracovní skupiny Archivierung der Unterlagen aus digitalen Systemen(Archivace dokumentů z digitálních systémů). Zbyšek Stodůlka prezentoval plánované využití prvků budované národní IT architektury pro identifikaci a autorizaci uživatelů národního digitálního archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 258 kB)