1918, říjen

Play Video

Vznik samostatného československého státu v roce 1918 byl významným historickým mezníkem v životě české společnosti, jenž navázal na předcházející období obrození a úsilí o národní kulturně-politickou emancipaci. (PDF – 548 kB)

Bylo pondělí – pracovní den – jenže nejezdily tramvaje a obchody byly zavřeny. Tehdy 13letý Jan Werich …

Zpráva Národního výboru česko-slovenského okresním a obecním úřadům o vydání prvního zákona samostatného státu, 1918, 28. říjen, Praha, NA, NV 1918, inv. č. 4, kart. 1

Národní výbor, který se sešel v podvečer 28. října, vydal první zákon, jímž se vyhlašoval nový stát. (PDF – 1 MB)

Provolání „Lide československý!“,
NA, NV 1918, kart. 1