1935, 16. květen

Ověřená kopie spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR, 1935, 16. květen, NA, PMR, sign. 452/231/1, kart. 2761

Od roku 1932 bylo představitelům československé armády a diplomacie zřejmé, že hlavním zdrojem ohrožení míru ve střední Evropě nebudou snahy Maďarska o revizi poválečného uspořádání, nýbrž Německo.
(PDF – 1,2 MB)