1920

Originál ústavy publikované ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 121, 1920, 29. únor, NA, PMR, kart. 4166

Po prozatímní ústavě z roku 1918 vstoupila v platnost nová ústava schválená Prozatímním Národním shromážděním. (PDF – 429 kB)

Plakát oznamující vyhlášení mimořádných opatření v některých politických okresech, 1920, 12. prosinec, NA, ZČV, inv. č. 148, kart. 20

Rozkol mezi levicí a pravicí sociální demokracie – tehdy nejsilnější politické strany – vyústil v prosinci 1920 v generální stávku. (PDF – 1,5 MB)