František Kriegel

Kriegel

Autentický záznam ze zasedání ÚV KSČ v Praze – František Kriegel reaguje na své vyloučení z ÚV KSČ. Vysvětluje, proč odmítl podepsat moskevský protokol a proč nehlasoval pro uzavření smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. 1969, 30. květen, NA, Sb. ZN, ev. č. 86, část 10

Husák

Autentický záznam ze zasedání ÚV KSČ v Praze – G. Husák po obhajovací řeči F. Kriegla vznáší doplňující návrh na jeho úplné vyloučení z KSČ. Po schválení plénem ÚV KSČ musel F. Kriegel okamžitě, jako bezpartijní, opustit jednací sál.
1969, 30. květen, NA, Sb. ZN, ev. č. 86, část 10