Ceník služeb

Ilustrační fotografie - pohled do badatelny Národního archivu

 

Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem

Služby poskytované veřejnými archivy jsou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, který je přílohou vyhlášky č. 645/2004 Sb., v platném znění. Obecně platný právní předpis je konkretizován Pokynem ředitelky Národního archivu č. 3095/12-2015 interních aktů řízení ředitelky Národního archivu, jímž se stanovuje Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem.

Aktuální ceník  (PDF – 642 kB)