Knihovna

Od 2. května do 28. června 2023 si můžete v Knihovně Národního archivu prohlédnout panelovou výstavu „Krása šlechtických exlibris a supralibros“.
Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci bude uzavřena od 24. července do 4. srpna 2023. Badatelna na tř. Milady Horákové a tamní knihovna bude uzavřena od 14. do 25. srpna 2023.
Z provozních důvodů se upravuje od března 2023 otevírací doba pro veřejnost v Knihovně Dejvice. Otevřeno bude vždy ve čtvrtek 9:00—12:00
Expozice o maltézském řádu situovaná v prostorách původní johanitské komendy na strakonickém hradě je svým obsahem u nás ojedinělá. Právě do ní přispěla Knihovna Národního archivu, která spravuje jako depozitum fond Maltézská knihovna.
100. výroční zásadního administrativního rozšíření Prahy je jedním z mnoha stých výročí bezprostředně souvisejících se vznikem Československé republiky v roce 1918.
Rodopisná společnost československá v Praze byla založena 13. března 1929. Jejím cílem bylo sdružovat odborné i laické badatele v oblasti genealogie a podporovat rozvoj vědeckého rodopisu. Předsedou byl zvolen senátor Emanuel Hrubý, jednatelem společnosti archivář PhDr. Antonín Markus.
Knihy Valdštejnské knihovny sice pochází ze zámku v Doksech, který patřil v letech 1680 až 1945 rodu Valdštejnů, ale jedná se o sbírku vytvořenou až po konfiskaci majetku výběrem svazků z několika knihoven.
V Knihovně Národního archivu byla v roce 1996 jako sbírkový fond ustanovena Sbírka novin Národního archivu.
Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře byla založena v roce 1866 a sloužila studentům a zaměstnancům školy. Na počátku obsahovala 644 knih. Její správou byli pověřeni vyučující profesoři – Julius Beránek, Antonín Červený, Petr Gajdík, Bedřich Formánek a další.
Od pondělí 24. května 2021 je pro Vás knihovna Chodovec otevřena v běžném provozu: pondělí – středa  9–12  a  13–16.
Knihovna Národního archivu zveřejnila Výroční zprávy (ministerstva) dopravy z let 1954–1989. Kromě statistických údajů všech druhů doprav, dopravního stavebnictví apod. obsahují také informace o organizaci této důležité oblasti národního hospodářství. Tištěné zprávy v letech 1954–1967 byly ve své době utajované – tajné a přísně tajné.
Knihovna Národního archivu má od 1. 3. 2020 nový knihovní řád. Jedná se v pořadí o čtvrtý knihovní řád od roku 1975.
Přečtěte si o zpracování knihovního fondu, o aktuálních projektech knihovny nebo o statistických údajích a službách knihovny v loňském roce...
Z důvodu snížení počtu zaměstnanců knihovny jsme nuceni přistoupit na zkrácení otevírací doby. Knihovna Chodovec bude otevřena pouze v pondělí až středa: 9:00-12:00 a 13:00-16:00. Knihovna Dejvice zůstává beze změny.  Mimo otevírací dobu knihoven budeme registrovaným čtenářům umožňovat výpůjčky do příslušných badatelen.
Soubor starých tisků Knihovny Národního archivu (cca 15 000 svazků) rozšířil zajímavý dar 3. vydání Hallské bible z roku 1766 (záznam v katalogu). Text této bible v zásadě přebírá znění posledního vydání Kralické bible z roku 1613.