Knihovna

Soubor starých tisků Knihovny Národního archivu (cca 15 000 svazků) rozšířil zajímavý dar 3. vydání Hallské bible z roku 1766 (záznam v katalogu). Text této bible v zásadě přebírá znění posledního vydání Kralické bible z roku 1613.
Od 1. března 2019 do odvolání bude Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek uzavřena.