Znárodnění

Československý znárodněný průmysl, NA, Ministerstvo vnitra, Noskův archiv, karton 258

Základem znárodnění československého průmyslu se na podzim 1945 stal dekret prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. (PDF – 6,9 MB)

Dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, 1945, 24. říjen, Praha, NA, ÚPV, usnesení vlády, nezpracováno