Písemné dotazy a rešerše

Národní archiv odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše.

Žádosti o genealogické rešerše vycházející z matrik je třeba adresovat příslušným státním oblastním archivům. Národní archiv spravuje pouze matriky osob židovského původu a pečuje o archivní soubory týkající se šlechtických rodů. Při genealogických dotazech je třeba sdělit maximum informací k požadované osobě.

Žádost o rešerši lze podat osobně v podatelně nebo v badatelně, případně zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem. V některých případech stačí jen vyplnit níže přiložený formulář. Rešeršní služby archivu jsou zpoplatňovány podle Ceníku výše úhrad nákladů (PDF – 642 kB). Rešerše pro původce archiválií nebo jejich právní nástupce a státní orgány jsou poskytovány zdarma.

Národní archiv je oprávněn sdělovat či potvrzovat jen takové údaje z archiválií, které sám spravuje, případně může doporučit kontakt na jiný zdroj informací. Zároveň mu v této oblasti nepřísluší žádná rozhodovací pravomoc. Protože vyřízení žádostí o rešerše vyžaduje v některých případech spolupráci více pracovníků různých oddělení archivu, trvá ve složitých případech až několik měsíců. Žadatel je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Potřebujete zjistit:

 


V případě problémů při vyplňování žádostí se, prosím, obraťte na webmastera (webmaster@nacr.cz).