Písemné dotazy a rešerše

Národní archiv odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše.

Žádosti o genealogické rešerše vycházející z matrik je třeba adresovat příslušným státním oblastním archivům. Národní archiv spravuje pouze matriky osob židovského původu a pečuje o archivní soubory týkající se šlechtických rodů. Při genealogických dotazech je třeba sdělit maximum informací k požadované osobě.

Žádost o rešerši lze podat osobně v podatelně nebo v badatelně, případně zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem. V některých případech stačí jen vyplnit níže přiložený formulář. Rešeršní služby archivu jsou zpoplatňovány podle Ceníku výše úhrad nákladů (PDF – 642 kB). Rešerše pro původce archiválií nebo jejich právní nástupce a státní orgány jsou poskytovány zdarma.

Národní archiv je oprávněn sdělovat či potvrzovat jen takové údaje z archiválií, které sám spravuje, případně může doporučit kontakt na jiný zdroj informací. Zároveň mu v této oblasti nepřísluší žádná rozhodovací pravomoc. Protože vyřízení žádostí o rešerše vyžaduje v některých případech spolupráci více pracovníků různých oddělení archivu, trvá ve složitých případech až několik měsíců. Žadatel je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Potřebujete zjistit:

— Údaje o osobě uvedené ve sčítacích operátech z roku 1930 (Čechy, Morava a Podkarpatská Rus) a 1939 (území odstoupené Německu).

Žádost o zjištění údajů ze sčítání obyvatel na území bývalého Československa pro úřední potřebu

 

— Údaje o státním občanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí čs. státního občanství po válce, případně propuštění ze státního svazku v letech 1951–1966 pro konkrétní osobu.

Žádost o zjištění údajů o státním občanství

 

— Údaje o osobě vězněné, popravené (umučené) v  koncentračním táboře, věznici, káznici a pracovně výchovném táboře na území Čech, Moravy i bývalé nacistické Třetí říše v letech 1938-1945.

Žádost o zjištění údajů k perzekuci v době nacistické okupace

 

— Údaje o osobě bydlící v hlavním městě Praze do roku 1953

Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na území hlavního města Prahy

 


V případě problémů při vyplňování žádostí se, prosím, obraťte na webmastera (webmaster@nacr.cz).