Ostatní

Atlas vláknin papíru
Cena: 420,- Kč
Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách
Cena: 520,- Kč
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky III (1887–1889)
Cena: 688,- Kč
KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ
Cena: 765,- Kč
Archiv České koruny, díl VI/1 (1419–1458), regestová část
Cena: 380,- Kč
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918
Cena: 650,- Kč
Z historie habsburské linie v Toskánsku. Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915)
Cena: 365,- Kč
Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945)
Cena: 130,- Kč
Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel
Cena: 370,- Kč
Archiv Ludvíka Salvátora
Cena: 330,- Kč
Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945
Cena: 408,- Kč
Beda Dudík (1815–1890)
Cena: 540,- Kč
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918
Cena: 390,- Kč
Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování
Cena: 220,- Kč
Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945–1970
Cena: 120,- Kč
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II.
Cena: 490,- Kč
Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog
Cena: 215,- Kč
Co vám mám ještě povídat
Cena: 234,- Kč
I kapky proděravějí kámen
Cena: 190,- Kč
Pracovali pro Třetí říši
Cena: 399,- Kč
Hrst vzpomínek z dospělosti
Cena: 156,- Kč
Zelený anton. Plíživé kontravzpomínky
Cena: 218,- Kč
Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorksém období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564–1616/1617
Cena: 180,- Kč
Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách, 1909, 1925–1930
Cena: 100,- Kč
Archiv České koruny, díl III./1, 2 – 194 listin z let 1347–1355, 2 sv. + regestář
Cena: 4700,- Kč
Archiv České koruny, díl I., 62 listin z let 1158–1310, 1 sv. + regestář
Cena: 2400,- Kč
Archiv České koruny, díl IV./5, 6 – 161 listin z let 1369–1378, 2 sv. + regestář
Cena: 6000,- Kč
Archiv České koruny, díl IV./3, 4 – 242 listin z let 1361–1368, 2 sv. + regestář
Cena: 6500,- Kč
Archiv České koruny, díl IV./1, 2 – 292 listin z let 1355–1360, 2 sv. + regestář
Cena: 7000,- Kč
Archiv České koruny, díl II./1, 2 – 217 listin z let 1311–1346, 2 sv. + regestář
Cena: 3600,- Kč
Archiv České koruny, díl V./1, 2 – 251 listin z let 1379–1419, 2 sv. + regestář
Cena: 7000,- Kč
Archivní pomůcky a publikace SÚA do r. 1993
Cena: 40,- Kč
Protektorátní politika Reinharda Heydricha
Cena: 60,- Kč
Neznámý rukopis Lazara Erckera, 1569
Cena: 60,- Kč