Pod královskou korunou

Play Video

První přemyslovští panovníci na našem území, honosící se knížecím titulem, byli jedinými vládci nad ovládaným územím a lidmi, zároveň však měli lenní povinnosti vůči římsko-německé říši.  (PDF – 817 kB)