1941, 28. září

Na podzim 1941 se Adolf Hitler rozhodl odvolat Konstantina von Neuratha z protektorátu s odůvodněním potřeby zdravotní dovolené. Vedením úřadu říšského protektora pověřil dosavadního šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinharda Heydricha. (PDF – 747 kB)

Přivítání Reinharda Heydricha na Pražském hradě po jeho příjezdu do Prahy, 1941, 28. září, NA, Fotoarchiv KHF, inv. č. 899

Dálnopis Reinharda Heydricha říšskému vůdci SS a policie Heinrichu Himmlerovi o prvních opatřeních v Praze po jeho nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora, 1941, 27. září, Praha, NA, ÚŘP, sign. 114-3/17, fol. 423, kart. 14

Výnos říšského protektora o vyhlášení civilního výjimečného stavu, 1941, 28. září, Praha, NA, D II, sign. B 167, kart. 15