1459

Fridrich III. potvrzuje Jiřímu z Poděbrad všechna privilegia

Dne 23. 11. 1457 nečekaně zesnul v královské rezidenci na Starém Městě pražském mladičký český a uherský král Ladislav, zvaný Pohrobek, který vládl od roku 1453. (PDF – 447 kB)

Fridrich III., římský císař, potvrzuje Jiřímu, českému králi, arcičíšníkovi a kurfiřtu voliteli Svaté říše římské, všechna privilegia, která obdrželi čeští králové od římských králů a císařů, 1459, 31. červenec, Brno, NA, AČK, inv. č. 1634