Prohlášení o přístupnosti

Tento webový portál Národního archivu ČR je vytvořen s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňoval všechny důležité zásady přístupnosti webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Stránky dodržují syntaktickou a sémantickou správnost, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Téměř všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné i v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které tento formát dekomprimují.

Tiskový styl lze vyvolat kombinací kláves Ctrl + P a také vyvoláním nabídky internetového prohlížeče a následným kliknutím na tlačítko tisk.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu správce serveru: na@nacr.cz.