1212

Zlatá bula sicilská

Play Video

Snad nejznámější listinou české minulosti je tzv. zlatá bula sicilská. (PDF – 266 kB)

Přemysl Otakar I. dokázal obratnou zahraniční politikou, především pragmatickým využíváním mocenského zápasu Štaufů a Welfů o vládu v římsko-německé říši, postupně prosadit životní zájmy českého státu. (PDF – 2 MB)

Zlatá bula sicilská, 1212, 26. září, Basilej, NA, AČK, inv. č. 2