Zpátky do Evropy

„…[vláda] si uvědomuje prospěšnost
a nezvratnost procesu evropské integrace“
(Memorandum)

Po změně režimu po listopadu 1989 bylo předním úkolem Československa a později též samostatné České republiky vstoupit do evropských struktur a zajistit politický a ekonomický rozvoj ve spolupráci se všemi evropskými zeměmi. (PDF – 173 kB)