Paginae Historiae

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu. Sborník sestává z několika oddílů. První část je nadále vyhrazena pro otištění studií zaměřených na dějiny správy, pomocné vědy historické, archivnictví i prací z oblasti českých a světových politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondům, a dále studiím, které primárně prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnější metodický a metodologický záběr. Sborník je otevřen rovněž pro otištění edicí jednotlivých pramenů majících vztah k fondům Národního archivu. Druhá část je věnována zveřejnění výsledků pramenných rešerší k některým závažnějším tématům a syntetizujícím přehledovým pracím. V závěru najde čtenář informace o aktuálním dění v našem archivu, metodické příspěvky, recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu. Základní údaje (PDF – 76 kB) Pokyny pro autory příspěvků sborníku Paginae historiae (PDF – 134 kB) Seznam členů redakční rady sborníku Paginae historiae  (PDF – 142 kB)

Paginae historiae 31/2, 2023: K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové
Cena: 221,- Kč
Paginae historiae 31/1, 2023
Cena: 319,- Kč
Paginae historiae 30/2, 2022
Cena: 233,- Kč
Paginae historiae 30/1, 2022
Cena: -
Paginae historiae 29/2, 2021
Cena: -
Paginae historiae 29/1, 2021
Cena: 110,- Kč
Paginae historiae 28/2, 2020 Kominterna
Cena: 132,- Kč
Paginae historiae 28/1, 2020
Cena: 228,- Kč
Paginae historiae 27/2, 2019
Cena: 205,- Kč
Paginae historiae 27/1, 2019
Cena: 270,- Kč
Paginae Historiae 26/1, 2018
Cena: 325,- Kč
Paginae Historiae 26/2, 2018
Cena: 325,- Kč
Paginae Historiae 25/1, 2017
Cena: 330,- Kč
Paginae Historiae 25/2, 2017
Cena: 330,- Kč
Paginae historiae 24/1, 2016
Cena: 318,- Kč
Paginae historiae 24/2, 2016
Cena: 307,- Kč
Paginae historiae 23/1, 2015
Cena: 435,- Kč
Paginae historiae 23/2, 2015
Cena: 455,- Kč
Paginae historiae 22/1, 2014
Cena: 355,- Kč
Paginae Historiae 21/1, 2013
Cena: 200,- Kč
Paginae Historiae 21/2 2013
Cena: 355,- Kč
Paginae Historiae 20/2, 2012
Cena: 475,- Kč
Paginae Historiae 19, 2011
Cena: 320,- Kč
Paginae Historiae 18, 2010
Cena: 363,- Kč
Paginae Historiae 17, 2009
Cena: 330,- Kč
Paginae Historiae 16+CD, 2008
Cena: 584,- Kč
Paginae Historiae 14, 2006
Cena: 150,- Kč
Paginae Historiae 13, 2005
Cena: 50,- Kč
Paginae Historiae 12, 2004
Cena: 70,- Kč
Paginae Historiae 11, 2003
Cena: 50,- Kč