1944

Vypuknutí Slovenského národního povstání a vytvoření 1. československé armády na Slovensku představovalo vzpruhu pro ideu společné státnosti Čechů a Slováků, ale původní plán na otevření průsmyků sovětské armádě se nezdařil a povstalci se ocitli v obklíčení na středním Slovensku a po urputných bojích bylo povstání potlačeno.  (PDF – 1,3 MB)

Válečný deník operačního oddělení Štábu pro vybudování branné moci, zprávy o vypuknutí Slovenského národního povstání, 1944, srpen, Londýn, NA, LA, sign. 61-19-9