Badatelna

Oznamujeme badatelům, že dne 16. prosince 2019 budou badatelna, knihovna i podatelna Národního archivu v Praze na Chodovci z technických důvodů uzavřeny. — We notify researchers that for operational reasons, the research room, library, and the filling office of the National Archives in Prague-Chodovec will be closed on 16 December 2019. — Wir benachrichtigen die Forscher, dass der Benutzersaal, der Lesesaal der Bibliothek und die Poststelle des Nationalarchivs in Prag-Chodovec aus technischen Gründen am 16. Dezember 2019 geschlossen bleiben.
Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem.
VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Upozorňujeme badatele, že až do odvolání nebudou poskytovány žádné výjimky z množství předkládaných archiválií.
Od 1. března 2019 do odvolání je Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny.
Evidence je vedena podle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., metodického návodu odboru archivní správy ...
Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.