Badatelna

Centrální badatelna NA v Praze na Chodovci bude uzavřena od 4. do 15. července 2022. Badatelna na tř. Milady Horákové bude uzavřena od 1. srpna do 26. srpna 2022. Knihovna NA bude uzavřena od 1. srpna do 26. srpna 2022
Z provozních důvodů bude studovna I. oddělení otevřena v úterý 31. května 2022 pouze od 12 do 16 hodin. Děkujeme za pochopení.
Centrální badatelna Národního archivu je od 28. 2. 2022 opět otevřena pro objednané badatele. Nadále platí, že ke studiu je třeba se předem objednat, všechna hygienická opatření zůstávají v platnosti.
Národní archiv vytvořil pro širokou veřejnost jednotný portál poprvé zpřístupňující některé informace o archivním dědictví v České republice. Projekt nazvaný Archiválie na dosah více přibližuje badatelům, ale i běžným zájemcům z řad veřejnosti širokou paletu informací o bohatství archivů v České republice.
V Labyrintu tentokrát naleznete archiválie vypovídající o leteckém neštěstí z 26. ledna 1972, seznámit se můžete s návrhy památníku na oslavu husitského vítězství na Baldovském návrší (1929). Víte co byly „cechy“? Přiblížíme vám jeden z nich, a to cech domažlických punčochářů (1726). Prohlédnout si můžete pečetidlo města Poběžovice (1601). V drobném příspěvku vám představíme „malíře Chodska“ Jaroslava Špillara (1869–1917).
Z důvodu šířící se koronavirové nákazy jsme nuceni od 15. února 2022 do odvolání uzavřít centrální badatelnu NA v Praze na Chodovci.
Labyrint dějin českých zemí seznamuje zábavnou formou poučenou veřejnost se zlomovými, zajímavými  i poněkud zábavnými historickými událostmi. Tentokrát se díky kolegům ze Státního okresního archivu v Domažlicích podíváme na Žižkův list Domažlickým z roku 1421, připomeneme si návštěvu TGM v Domažlicích a podíváme se také do historie zcela nedávné.
Všem badatelům a příznivcům Národního archivu přejeme šťastný nový rok.
Oznamujeme badatelům, že v období od 23. do 31. prosince 2021 budou badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny. 
Provoz badatelny a knihovny I. oddělení je od 6. 12. 2021 obnoven a i nadále platí úprava úředních hodina po-čt 9.00 – 16.00. Místo ke studiu je nutné rezervovat předem.
VadeMeCum - aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Zejména poučené veřejností, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Nově přinášíme dosud nepublikované autentické zvukové záznamy dokumentující pokusy o změny uvnitř KSČ v roce 1967. Vstupte…
Zejména poučené veřejnosti, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Prostřednictvím archiválií známých i dosud neznámých či neobjevených budeme postupně představovat drobné příběhy, které se v různých dobách odehrály na území českých zemí. Vstupte…
Od 5. 5. 2021 se upravují úřední hodiny Centrální badatelny Národního archivu v Praze na Chodovci a badatelny Národního archivu na tř. Milady Horákové (1. oddělení) takto: Po-Čt 9:00 – 16:00
David Hubený z Národního archivu a Luboš Kokeš z Ústavu pro studium totalitních režimů společně připravili novou verzi Výběrové bibliografie dějin bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – politický sekretariát (fond 02/5). Ze stejného důvodu je uzavřen archivní fond Prezidium ministerstva vnitra (fond 225),  první manipulační období (1919 až 1924), kartony 1 až 299.
Pracovníci Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek připravili výběrovou bibliografii k dějinám bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Oznamujeme badatelům, že v období od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 budou badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.
Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem.
VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Upozorňujeme badatele, že až do odvolání nebudou poskytovány žádné výjimky z množství předkládaných archiválií.
Od 1. března 2019 do odvolání je Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny.
Evidence je vedena podle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., metodického návodu odboru archivní správy ...
Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.