Badatelna

Ve středu 29. 5. 2024 od 9 do 12 hodin bude badatelna a knihovna na Chodovci a v Dejvicích z provozních důvodů uzavřena.
Badatelna a knihovna na Chodovci bude uzavřena od 12. do 23. srpna 2024. Badatelna a knihovna na tř. Milady Horákové bude uzavřena od 29. července do 9. srpna 2024.
Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného – zahraniční. Z důvodu pořádacích prací je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – Rudolf Slánský.
Svou návštěvou nás filmová režisérka a pedagožka Helena Třeštíková poctila 12. března 2024, aby podpisem Darovací smlouvy stvrdila své rozhodnutí darovat do péče Národního archivu podklady, které pořídila při přípravě svých časosběrných filmových dokumentů, a to i těch, které nakonec realizovány nebyly.
Ministerstvo vnitra dne 4. ledna 2024 rozhodlo o prohlášení následujících archiválií uložených v Národním archivu za archivní kulturní památky:
Vážení badatelé, v souvislosti s organizační změnou v Národním archivu se mění některé e-mailové adresy na které jste byli doposud zvyklí adresovat své žádosti.
Upozorňujeme badatele, že od 31.10. do 2.11.2023 bude badatelna a knihovna 1. oddělení Národního archivu na adrese Milady Horákové 5/133, Praha 6 z technických důvodů uzavřena.
Alois Rašín – 100 let od atentátu na ministra financí. Výstava byla prodloužena do 14. června 2023 a rozšířena o další ukázku ze Sbírky novin k průběhu soudního procesu s atentátníkem.
Národní archiv převzal do své správy kompletní soubor dokumentů významné krajanské organizace Českého a slovenského sdružení v Kanadě.
Dne 25. dubna 2023 předal v Senátu Parlamentu ČR předseda spolku Beseda Slovan Ženeva Jaroslav Havelka řediteli Národního archivu Milanu Vojáčkovi k trvalému uložení Manifest Čechů švýcarských, vydaný v lednu 1915.
Od 1. listopadu 2022 se mění úřední doba badatelen Národního archivu takto: Po, St - 9:00–17:30, Út, Čt - 9:00-16:00, Pá - zavřeno
Národní archiv vytvořil pro širokou veřejnost jednotný portál poprvé zpřístupňující některé informace o archivním dědictví v České republice. Projekt nazvaný Archiválie na dosah více přibližuje badatelům, ale i běžným zájemcům z řad veřejnosti širokou paletu informací o bohatství archivů v České republice.
V Labyrintu tentokrát naleznete archiválie vypovídající o leteckém neštěstí z 26. ledna 1972, seznámit se můžete s návrhy památníku na oslavu husitského vítězství na Baldovském návrší (1929). Víte co byly „cechy“? Přiblížíme vám jeden z nich, a to cech domažlických punčochářů (1726). Prohlédnout si můžete pečetidlo města Poběžovice (1601). V drobném příspěvku vám představíme „malíře Chodska“ Jaroslava Špillara (1869–1917).
Labyrint dějin českých zemí seznamuje zábavnou formou poučenou veřejnost se zlomovými, zajímavými  i poněkud zábavnými historickými událostmi. Tentokrát se díky kolegům ze Státního okresního archivu v Domažlicích podíváme na Žižkův list Domažlickým z roku 1421, připomeneme si návštěvu TGM v Domažlicích a podíváme se také do historie zcela nedávné.
Všem badatelům a příznivcům Národního archivu přejeme šťastný nový rok.
VadeMeCum - aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Zejména poučené veřejností, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Nově přinášíme dosud nepublikované autentické zvukové záznamy dokumentující pokusy o změny uvnitř KSČ v roce 1967. Vstupte…
Zejména poučené veřejnosti, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Prostřednictvím archiválií známých i dosud neznámých či neobjevených budeme postupně představovat drobné příběhy, které se v různých dobách odehrály na území českých zemí. Vstupte…
David Hubený z Národního archivu a Luboš Kokeš z Ústavu pro studium totalitních režimů společně připravili novou verzi Výběrové bibliografie dějin bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – politický sekretariát (fond 02/5). Ze stejného důvodu je uzavřen archivní fond Prezidium ministerstva vnitra (fond 225),  první manipulační období (1919 až 1924), kartony 1 až 299.
Pracovníci Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek připravili výběrovou bibliografii k dějinám bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem.
VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Upozorňujeme badatele, že až do odvolání nebudou poskytovány žádné výjimky z množství předkládaných archiválií.
Od 1. března 2019 do odvolání je Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny.
Evidence je vedena podle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., metodického návodu odboru archivní správy ...
Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.