Na knížecím stolci

Raně středověký český stát vznikal a rozvíjel se ve složitých mocensko-politických podmínkách středu Evropy, především pod stálým tlakem říše východofranské a později římsko-německé. (PDF – 60 kB)