Pečetidlo státní pečeti

Pečetidlo (typář) malé státní pečeti ČSR z roku 1924, originál, bronz, ebenové dřevo, v. 15,2 cm, průměr 6 cm, NA, AČK

V pečetním poli je umístěn malý státní znak republiky. Na pásce je opis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Umě-
lecké ztvárnění pečeti je dílem F. Kysely a O. Španiela. Rukojeť provedl D. Pešan. Střed rukojeti zdobí plasticky vystupující písmena „R Č S“ s lipovými ratolestmi. Pečetidlo je uloženo v truhličce z černě lakovaného dřeva. Obě pečetidla jsou vynikajícími ukázkami českého uměleckého řemesla 1. poloviny 20. století. Náleží do okruhu uměleckých děl spjatých s nejvyšší státní reprezentací 1. republiky, iniciovanou prezidentem T. G. Masarykem.

Pečetidlo (typář) velké státní pečeti ČSR, 1924, Praha, originál, bronz, ebenové dřevo, v. 18 cm, průměr 10 cm, NA, AČK

V pečetním poli je uplatněn velký znak republiky, se dvěma korunovanými dvouocasými lvy jako štítonoši. Pod štítem je na dvou lipových haluzích zavěšena stuha s heslem „PRAVDA VÍTĚZÍ“. Na pásce je umístěn opis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Umělecké řešení pečetního obrazu navrhli František Kysela a Otakar Španiel. Rukojeť vytvořil Damian Pešan (který mj. spolupracoval s architektem Jože Plečnikem). Z hmoty masivní rukojeti plasticky vystupuje postava sv. Václava na koni, v boji s velkým okřídleným drakem, symbolizujícím staletý habsburský útisk. Na opačné straně je zachycena část Pražského hradu s katedrálou sv. Víta (od Jeleního příkopu), sevřeného dračím tělem. Pečetidlo je uloženo do truhličky z černě lakovaného dřeva tvarované v tzv. rondokubistickém stylu.