1943

Záznam W. Dennlera z úřadu říšského protektora  týkající se pokrytí kvóty 100 tis. dělníků z protektorátu do Říše, 1942, 12. listopad, NA, ÚŘP-ST, sign. 109-4/1327, fol. 149-150, kart. 80

Graf rozmístění českých pracovních sil na území Říše, 1943, duben, NA, NSM, sign. 110-11/6, fol. 40, kart. 87

Obyvatelstvo protektorátu bylo vystaveno pracovnímu nasazení pro německé válečné hospodářství. 

Na jaře 1943 uvažoval říšský ministr pro zbrojení a munici Albert Speer o zřízení masové letecké výroby v podzemních továrnách.

Hromadné odjezdy mladých lidí ročníku 1924 na práci do Říše, 1944, leden, NA, NSM, sign. 110-11/42, fol. 43, kart. 91