Se Sovětským svazem na věčné časy

 „Českoslovenští představitelé v tomto dokumentu vyjádřili své odhodlání dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi na základě marxismu-leninismu, obnovit vedoucí úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy, vyřadit kontrarevoluční organizace z politického života a upevnit mezinárodní svazky ČSSR se Sovětským svazem
a dalšími socialistickými spojenci…“   
(Poučení z krizového vývoje)

Období po okupaci Československa v srpnu 1968 a vzniku československé federace v lednu 1969 je nazýváno obdobím „normalizace“. Termín „normalizace“ byl poprvé zmíněn v tzv. Moskevském protokolu, jehož obsah byl shrnut v dokumentu „Poučení z krizového vývoje“ (PDF – 72 kB)

Období normalizace, NA, FÚML; ČTK; Sb. alb